{short description of image}

Pla de Formació Contínua any 2000

Àrea Pública de CCOO PV

A través del II Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP), les Administracions (Central, Autonòmica i Local) i els Sindicats firmants del citat acord, es convoquen cursos de formació dirigits als/les empleats /des públics.

Comissions Obreres promou la convocatòria de l'any 2000 amb les següents característiques:

Empleats /des públics que estiguen en situació de servei actiu en el moment d'iniciar-se l'acció formativa, independentment del tipus de contracte que mantinguen amb la Administració (Funcionari, Estaturari, Laboral Fix o Temporal) L'assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d'un 10% d'absència), donarà dret al corresponent certificat, homologat per L'IVAP (Institut Valencià Administració Pública). Les federacions sindicals de CCOO (Administració Pública, Correus, Sanitat i Ensenyament) s'articulen com a Àrea Pública de CCOO i oferixen un Pla de Formació global. Per al sector d'Ensenyament es realitzen dues convocatòries:
  1. Abril, Dirigida a universitats.
  2. Setembre. Dirigida a Ensenyament Pública no Universitari.
a) Els cursos estan oberts a tots els empleats/des de qualsevol dels sectors de l'àrea pública, si bé es respectaran les preferències indicades en cda convocatòria i curs.

b) No es podrà participar en més de dos cursos, llevat que en els cursos sol·licitats hi haguera menys peticions que places oferides.

c) Els cursos són gratuïts. Els participants únicament correran amb les despeses de desplaçament que s'originen.

d) Haurà d'omplir-se i lliurar la sol·licitud de participació segons el model que se facilitarà a la Secció Sindical de CCOO de la Universitat Jaume I.

e) Els interessats rebran comunicació expressa amb suficient antelació.

  1. Complir els requisits de la convocatòria quant a destinataris, terminis d'admissió de sol·licituds i coneixements previs quan el curs ho especifique.
  2. No participar en cap altre curs de la present convocatòria de CCOO.
  3. Per sorteig, realitzat públicament en cada secció sindical.
Fins el dimarts 2 de maig, en la Secció Sindical de les diferents Universitat del País Valencià
Universitat Jaume I
 
Campus de la Penyeta Roja. Castello. Telf 964 34 56 80 Ext 4205 / Fax 964 34 58 85
Universitat Politècnica València.
 
Camí de Vera, s7n. 46022. València. Tel..96 387 70 40 / Fax: 96 387 70 49
Universitat de València Estudi General.
 
Balsco Ibáñez, 21- València. Tel: 96 398 30 17 / Fax: 96 386 45 46
Universitat d'Alacant.
 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. Ap, Correos 99. Alacant. Tel.: 965 90 34 86 / Fax: 965 90 37 56
Universitat Miguel Henández.
 
Passeig Melchor Botella, s/n. 03206 ELX. Alacant. Tel.: 966 65 86 00 /Fax: 966 65 86 32

Cursos Formació contínua Àrea Pública CCOO PV.

Sector Universitat

PROGRAMACIÓN                                       CONTENIDO DE LOS CURSOS

pulsa sobre la imagen

pulsa sobre la imagen

 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés al servidor de la UPV Universitat Politècnica de València