Pla de Formació Contínua any 2003

Àrea Pública de CCOO PV

UNIVERSITAT

A través del III Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP), les administracions (central, autonòmica i local) i els sindicats signants d’aquest acord, es convoquen cursos de formació dirigits als empleats i a les empleades públics.

Comissions Obreres promou la convocatòria de l’any 2003 amb les característiques següents:

Empleats/ades públics que estiguen en situació de servei actiu en el moment d’iniciar-se l’acció formativa, independentment del tipus de contracte que mantinguen amb l’Administració (funcionari, estatutari, laboral fix o temporal).

L’assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d’un 10% d’absència), dóna dret al corresponent certificat, homologat per l’IVAP (Institut Valencià Administració Pública).

Les federacions sindicals de CCOO (Administració pública, Correus, Sanitat i Ensenyament) s’articulen com a Àrea Pública de CCOO i ofereixen un Pla de Formació global. Per al sector d’Ensenyament es realitzen dues convocatòries:

  1. Abril. Dirigida a Universitats.
  2. Setembre. Dirigida a Ensenyament Públic no Universitari.

 


Àrea pública

 

  1. Complir els requisits de la convocatòria quant a destinataris, terminis d’admissió de sol·licituds i coneixements previs quan el curs ho especifique.
  2. No participar en cap altre curs d’aquesta convocatòria de CCOO.
  3. Per sorteig, realitzat públicament en cada secció sindical.

Universitat Jaume I.

Av. Vicente Sos Bainat, s/n. 12071 CASTELLÓ. TEL: 964 72 88 13/FAX: 964 72 88 15

Universitat Politècnica València.

Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA. TEL: 96 387 70 40/FAX: 96 387 70 49

Universitat de València Estudi General.

Av. Blasco Ibáñez, 21 (junt a Col·legi Lluís Vives) 46010 VALÈNCIA. TEL: 96 398 30 17

i 96 386 45 46/FAX: 96 386 41 30.

Universitat d’Alacant.

Edifici de Ciències Socials Ctra. San Vicent del Raspeig, s/n 03690 San Vicent del Raspeig ALACANT. TEL: 965 90 34 86/FAX: 965 90 37 56.

Universitat Miguel Hernández.

Av. del Ferrocarril, s/n. Edifici Altabix. 03202 ELX. TEL: 966 65 85 94/FAX: 966 65 84 63.


Àrea pública

 

 

PROGRAMACIÓ

Codi

Curs

Hores

Places

Edició

Data

Horari

Lloc de realització

3U01

 • Procediment Administratiu

25

20

València

5 al 20 de maig

dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h

FOREM, C/INDUSTRIA, 10 VALÈNCIA

3U02

 • El principi d’igualtat entre gèneres

25

20

València

16 al 26 de juny

dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h

FOREM, C/INDUSTRIA, 10 VALÈNCIA

3U03

 • El principi d’igualtat entre gèneres

25

20

Alacant

sept-oct

per determinar

UNIVERSITAT ALACANT

3U04

 • Estrés al treball

30

20

Castelló

5 al 20 de maig

per determinar

FOREM, AV VALENCIA, 42 CASTELLÓ

3U05

 • Powerpoint 4.0

30

16

València

5 al 22 de maig

dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 h

FOREM, C/JUAN LLORENS, 10 VALÈNCIA

3U06

 • Powerpoint 4.0

30

16

Castelló

5 al 20 de maig

per determinar

FOREM AV VALENCIA, 42 CASTELLÓ

3U07

 • Acces 2000 avançat

30

16

València

5 al 22 de maig

dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 h

FOREM, C/JUAN LLORENS, 10 VALÈNCIA

3U08

 • Eines per a l’edició de pàgines web

30

16

València

5 al 20 de maig

dilluns a dijous de 16.30 a 19.30

FOREM, C/INDUSTRIA, 10 VALÈNCIA

3U09

 • Eines per a l’edició de pàgines web

30

16

Alacant

1 al 15 juny

per determinar

FOREM, C/ Canónigo Genestar, 1 ALACANT

3U10

 • Eines per a l’edició de pàgines web

30

16

Elx

2 al 17 juny

dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 h

FOREM, Ronda de Vall d’Uixó. C/ILLUECA, 2 ELX

3U11

 • La nova llei universitària

20

20

València

19 al 28 de maig

dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h

FOREM, C/INDUSTRIA, 10 VALÈNCIA

3U12

 • La nova llei universitària

20

20

Alacant

Setembre

per determinar

UNIVERSITAT ALACANT

3U13

 • La nova llei universitària

20

20

Elx

12 al 21 de maig

dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 h

FOREM, Ronda de Vall d’Uixó. C/ILLUECA, 2 ELX

 

CURSOS FORMACIÓ CONTÍNUA ÀREA PÚBLICA CCOO PV. SECTOR UNIVERSITAT. 2003.

CURS

OBJECTIU

CONTINGUTS

ADREÇAT A

4 Procediment Administratiu

Capacitar en el coneixement de la llei de procediment administratiu contextualitzat en la universitat.

De l’àmbit d’aplicació i principis generals. De les administracions públiques. De les persones interessades. De l’activitat de les administracions públiques. De les disposicions generals sobre els procediments administratius. De la revisió dels actes en via administrativa. De les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals. De la potestat sancionadora. De la responsabilitat de les administracions públiques i les seues autoritats i la resta de personal al seu servei. Casos pràctics sobre aquests temes. Contextualització a la universitat.

4 Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals).

4 El principi d’igualtat entre gèneres i la (des) igualtat laboral

Sensibilitzar els assistents des de la perspectiva de gènere, per detectar situacions de discriminació i en conseqüència poder proposar mesures d’acció positiva.

Consideracions prèvies sobre les perspectives de gènere en les relacions personals, socials i laborals. Com detectar situacions de discriminacions en l’àmbit laboral. Mesures d’acció positives i estratègies per a la seua implantació en el marc de la negociació.

4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals).

 

4 Estrés al treball

Conéixer l’abast de la problemàtica de l’estrés en el mateix exercici professional. Dotar d’estratègies que permeten identificar i autoavaluar sistemes associats a l’estrés.

Estrés. Concepte d’estrés. Resposta de l’estrés. La psicobiologia de l’estrés. Estrés i la malaltia. Causes de l’estrés en el treball. Conseqüències de l’estrés laboral. Prevenció i avaluació. Intervenció per a la prevenció. Organització del treball.

4 Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals).

4 Powerpoint 4.0

Capacitar-se per a l’ús de l’ordinador com a ferramenta habitual en el treball de maquetació.

Definició i configuració. Disseny. Format. Pàgines i columnes. Integració amb altres aplicacions i programes. Presentacions. Formats d’impressió.

4 Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows.

4 Acces 2000 avançat

Emprar aquesta base de dades com a ferramenta habitual de treball en l’ús de funcions avançades .

Ús d’operadors, funcions i expressions. Creació de combinacions i consultes de selecció. Els controls i les seues propietats. Formulari personalitzat. Controls de validació de dades. Ús d’objectes olé i gràfics. Informes personalitzats. Creació de càlculs i resums en els informes. El treball amb dades externes. Consultes avançades. Introducció a les macros. Creació de taulers de control, menús, barres d’eines i quadres de diàleg. L’entorn de programació d’Acces.

4 Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows.

4 Eines per a l’edició de pàgines web

Conèixer i manejar amb un cert domini una sèrie de ferramentes vinculades a la creació i a l’edició de pàgines web, des de l’optimització de la pàgina fins a la creació de tota classe d’elements gràfics.

Escaneig i tractament de documents. Edició avançada de documents PDF. Fotografia digital. Edició d’imatges (distints formats) per a la seua optimització per a la publicació en pàgines web. Generació de plantilles.

4 Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows.

4 La nova Llei universitària

Actualitzar coneixements sobre normativa legal universitària.

Introducció: Normativa bàsica. Classes i règim jurídic del professorat. Règim jurídic del personal d’administració i servei. Canvis normatius relatius a l’accés.

4 Empleats i empleades públics d’universitat (PDI, PAS, funcionaris i laborals).