FOREM 
DOS NOUS CURSOS DEL

Pla de Formació Contínua any 2.003
Àrea Pública de CCOO PV
UNIVERSITAT

A través del II Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP), les Administracions (Central, Autonòmica i Local) i els Sindicats signants de'aquest acord, es convoquen cursos de formació dirigits als empleats i a les empleades públics.

característiques
PROGRAMACIÓ
CURSOS
SOLICITUD en pdf.
Comissions Obreres promou la convocatòria de l’any 2003 amb les següents
 

característiques:

Empleats/ades públics que estiguen en situació de servei actiu en el moment d’iniciar-se l’acció formativa, independentment del tipus de contracte que mantinguen amb l’Administració (funcionari, estatutari, laboral fix o temporal). L’assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d’un 10% d’absència), donarà dret al corresponent certificat, homologat per l’IVAP (Institut Valencià Administració Pública). Les federacions sindicals de CCOO (Administració Pública, Correus, Sanitat i Ensenyament) s’articulen com a Àrea Pública de CCOO i oferixen un Pla de Formació global. Per al sector d’Ensenyament es realitzen dues convocatòries:
    1. Abril. Dirigida a Universitats.
    2. Setembre. Dirigida a Ensenyament Públic no Universitari.
    1. Complir els requisits de la convocatòria quant a destinataris, terminis d’admissió de sol·licituds i coneixements previs quan el curs ho especifique.
    2. No participar en cap altre curs de la present convocatòria de CC.OO.
    3. Per sorteig, realitzat públicament en cada secció sindical.
Universitat Jaume I.
Av. Vicente Sos Bainat, s/n. 12071 CASTELLÓ. TEL: 964 72 88 13/FAX: 964 72 88 15

Universitat Politècnica València.
Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA. TEL: 96 387 70 40/FAX: 96 387 70 49

Universitat de València Estudi General.
Av. Blasco Ibáñez, 21 (junt a Col·legi Lluís Vives) 46010 VALÈNCIA. TEL: 96 398 30 17
/FAX: 96 386 41 30.

Universitat d’Alacant.
Edifici de Ciències Socials Ctra San Vicent del Raspeig, s/n 03690 San Vicent del Raspeig ALACANT. TEL: 965 90 34 86/FAX: 965 90 37 56.

Universitat Miguel Hernández.
Av. del Ferrocarril, s/n. Edifici Altabix. 03202 ELX. TEL: 966 65 85 94/FAX: 966 65 84 63.


Àrea pública
·
PROGRAMACIÓ

Amb fons roig els que tindràn lloc a València
 
Codi
Curs
Hores
Places
Edició
Data
Horari
Lloc de realització
3U-04
Estrés al treball
30
20
Valencia 15 al 30 de setembre De dilluns a dijous de 16:30 a 19:30 FOREM PV,

C/ Serranos, 13

3U-06
Powerpoint 4.0
30
16
Valencia 15 al 30 de setembre De dilluns a dijous de 16:30 a 19:30 FOREM PV, 

C/ Serranos, 13

2 NOUSCURSOS FORMACIÓ CONTÍNUA ÀREA PÚBLICA CCOO PV.
SECTOR UNIVERSITAT. 2003.


CURS
OBJECTIU
CONTINGUTS
ADREÇAT A
Estrés al treball Conèixer l’abast de la problemàtica de l’estrés en el mateix exercici professional. Dotar d’estratègies que permeten identificar i autoavaluar sistemes associats a l’estrés Estrés. Concepte d’estrés. Resposta de l’estrés. La psicobiologia de l’estrés. Estrés i la malaltia. Causes de l’estrés en el treball. Conseqüències de l’estrés laboral. Prevenció i avaluació. Intervenció per a la prevenció. Organització del treball.
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals).
Powerpoint 4.0 Capacitar-se per a l’ús de l’ordinador com a ferramenta habitual en el treball de maquetació Definició i configuració. Disseny. Format. Pàgines i columnes. Integració amb altres aplicacions i programes. Presentacions. Formats d’impressió.
4Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows