COMISIONS OBRERES DEL PAIS VALENCIA
PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA 1999
Intersectorial (L'Horta)
Promou i organitza
CC.OO. del País València
           Finança
           FORCEM - Fondo Social Europeu - INEM
                       Imparteix
                       Fundació Formació y Empleno (FOREM - CC.OO.)
FOLLETO ORIGINAL EN COLOR
***********************************
Progrés personal i professional
Les dones i els homes es fan al llarg de tota la vida, aprenen durant tot aquest temps.
En aquest sentit, l'educació i la formació són fonament per al desenvolupament personal, social i econòmic.
El futur será de qui estiga preparat per acceptar els canvis i les noves tendéncies.
A la Unió Europea s'haurá d'invertir en educació i en formació professional per enfrontarse amb èxit al repte del nou segle.
***********************************
Ompli la fitxa d'inscripció, envia-la per fax o porta-la a CC.OO. en la següent direcció:
Confederació Sindical de CC.OO.
Pl. Nàpols i Sicília, 5
46003 - València
Tlf. 96 388 21 00 / 11
Fax 96 388 21 49
E-mail: rguillem@pv.ccoo.es
***********************************
CURS PROGRAMATS (a L'Horta)

Contabilidad Informatizada
80 horas

Diseño asistido por ordenador
80 horas

Diseño Gráfico Publicitario
80 horas

Euro
20 horas

Fiscalidad de pymes
60 horas

Formador de Formadores
60 horas

Gestión de Nominas y Seguridad social
60 horas

Gestión Recursos Humanos
40 horas

Gestión Financiera
20 horas

Idiomas
80 horas

Aplicaciones Informáticas Básicas
60 horas

Comunicación y Redes
40 horas

Internet
20 horas

Introducción a la Calidad ISO 9000
40 horas

Marketing y proceso de Comercialización
60 horas

Soldadura: Tic-Mig
60 horas

Aplicaciones Informáticas Avanzadas
60 horas

Mantenimiento de Instalaciones
60 horas

La Comunicación en las Organizaciones
30 horas

Gestión del Tiempo y Optimización de Reuniones
30 horas

***********************************
Ompli la fitxa d'inscripció, envia-la per fax o porta-la a CC.OO. en la següent direcció:
Confederació Sindical de CC.OO.
Pl. Nàpols i Sicília, 5
46003 - València
Tlf. 96 388 21 00 / 11
Fax 96 388 21 49
E-mail: rguillem@pv.ccoo.es
***********************************
FOLLETO ORIGINAL EN COLOR
********** FULL D'INSCRIPCIÓ **********
DADES PERSONALS

CURS .

DISPONIBILITAT D'HORES .

NOM .

COGNOMS .

ADREÇA .

LOCALITAT .

CP .

TELÈFON .

NÚM. D'AFILIACIÓ A LA SS .

DATA DE NAIXEMENT .

DNI .

DATA .

SIGNATURA .
 
 

DADES PROFESSIONALS


EMPRESA                                                  Universitat Politècnica de València

CIF .

ADREÇA I CP                                            Camí de Vera, 14 (46022 - València)

TELÈFON .

SECTOR                                                     Administració Pública - Ensenyament Superior

NÚM. DE TREBALLADORS                         3.000

LLOC DE TREBALL .

(directiu, tècnic, cap mitjà, treballador qualificat, treballador poc qualificat)

ÀREA DE TREBALL .

(direcció, administració, comercial, manteniment, producció)
 

COMISIONS OBRERES DEL PAIS VALENCIA
PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA 1999
Intersectorial (L'Horta)

Si ets un treballador o una treballadora en actiu, CC.OO. PV posa al teu abast els cursos de formació mes adequada per completar el teu desenvolupament personal i per donar resposta a les noves exigències del mercat de treball .

· Cursos totalment gratuïts, finançats per FORCEM (Fundació per a la formació continua)

· Horari compatible amb les teues possibilitats. Poden participar tots els treballadors i totes les treballadores en actiu. L'esmentada participació estarà regulada d'acord amb els criteris establerts en la convocatòria de FORCEM.

· Els participants i les participants rebran un Certificat, on s'acreditaran els coneixements professionals adquirits.

L'experiència de milers de treballadors i treballadores ens permet afirmar que:

· Les matèries dels cursos son les mes adequades per a donar resposta als reptes actuals.

· Comptem amb un professorat molt qualificat.

· L equipament dels centres és de màxim nivell.

***********************************
Ompli la fitxa d'inscripció, envia-la per fax o porta-la a CC.OO. en la següent direcció:
Confederació Sindical de CC.OO.
Pl. Nàpols i Sicília, 5
46003 - València
Tlf. 96 388 21 00 / 11
Fax 96 388 21 49
E-mail: rguillem@pv.ccoo.es
***********************************
==================================================
¡¡ COLABORA Y PARTICIPA CON COMISIONES OBRERAS!!
¡¡ AFÍLIATE A COMISIONES OBRERAS!!
==================================================
ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia

Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia