PLATAFORMA DE CC.OO. SOBRE PROFESSORAT UNIVERSITARI

La universitat en general, i les del País Valencià en particular estan sofrint un progressiu procés de desgast. El període de creixement econòmic que estem gaudint no està servint per a millorar les condicions d'infraestructura i personal d'investigació. Mentre els països del nostre entorn econòmic augmenten les seues dotacions per a investigació a Espanya seguim amb una estructura científica molt precària. No obstant això, bona part de les responsabilitats universitàries i científiques han sigut transferides a les comunitats autònomes amb què és en l'àmbit del País Valencià en el que hem de reclamar una nova orientació de la política científica i del personal universitari. Seguim <ssistint a la fuga de cervells a universitats i centres d'investigació estrangers degut, en bona part, a la precària situació laboral i el dèbil finançament de la investigació i del seu personal.

La situació laboral del personal docent i investigador universitari es caracteritza per una alta taxa de preedat (45% segons dades de la Secretaria d'Estat d'universitats) i una pèrdua de poder adquisitiu del 12% en els últims 10 anys. A més a més no ha pogut veure's pal·liada per reclassificacions o participació en fons addicionals, com ha ocorregut amb un altre personal de les distintes administracions. Per tot això, CC.OO. planteja les següents mesures a la Generalitat i a les universitats públiques valencianes:
 
 

1. Aplicació immediata del Pla d'estabilització i promoció del professorat, firmat al gener de 2000 entre l'Administració General de l'Estat (AGE) i els sindicats CC.OO., UGT i CSIF.

No és responsabilitat dels sindicats ni dels treballadors el conveni a què han d'arribar totes les administracions implicades per a la seua aplicació, per això demanem que es remoguen els obstacles que estan impedint:

2. Augment salarial per al 2001 del 4,6% (2% de previsió de IPC, 1,6% de recuperació de poder adquisitiu perdut l'any 2000 i 1% de recuperació del poder adquisitiu perdut en anys anteriors).

3. L'adopció d'un pla de millora retributiva per al professorat de les universitats públiques valencianes que permeta recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims anys.

Seguint els models ja vigents en Canàries, Balears, Navarra, Euskadi, Castella-la Manxa i Madrid, demanem que al País Valencià s'aprove un pla de millora retributiva. Aquest complement, concedit pels consells socials, es basaria en la

consecució d'una sèrie de mèrits de tipus docent i investigador.

4. Augment de les inversions en investigació: projectes d'investigació, programes I+D, dotació d'infraestructures científiques, estades en centres d'investigació estrangers, etc.

5. Regulació laboral de la figura de Becari FPI (Formació del Personal Investigador), creant en el període transitori mecanismes que eviten els reiterats retards i problemes de pagament.

ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València