DIJOUS 25 DE NOVEMBRE A LES 19:00

TOTS I TOTES A SANT AGUSTÍ


 

En l'últim número d'Ara és Temps vam exposar les nostres sospites que la ministra Aguirre volia afavorir l'ensenyament universitari privat enfront del públic. També hi vam mostrar la nostra preocupació per la privatització de la res publica a la nostra Universitat (centres privats que aprofiten els recursos públics, la privatització de serveis de la Universitat etc.) Ara bé, pel que fa a l'ensenyament preuniversitari, des de CCOO hem de denunciar quelcom més que meres sospites i, alhora, convocar-te a la manifestació que la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha organitzat per al proper dijous, dia 25 de novembre.

Per a la qualitat de la universitat, pel que fa a l'estudi i a la docència, a la investigació i al seu paper com a lloc de discussió i de crítica, és evidentment vital la vigoria dels cicles educatius previs. De fet, a la UPV, ens lamentem freqüentment de la preparació prèvia dels nostres alumnes. Des de CCOO creiem que la millor forma d'assegurar que l'alumnat del futur arribe a la universitat ben preparat és mitjançant un sistema educatiu públic fort i ben finançat, on els i les joves tenen la garantia de gaudir d'una formació de qualitat independentment del sou dels pares. Una condició necessària per a una universitat de qualitat és el finançament important i ben administrat dels cicles previs.

Ara, des que el PP arribà al poder al País Valencià, hem pogut apreciar que els seus dirigents no són del mateix parer. Així, el primer conseller d'Educació, Fernando Villalonga, i el seu successor, Manuel Tarrancón, han desfermat una autèntica campanya en contra de l'ensenyament públic. Les dades són eloqüents.

Som la comunitat més endarrerida quant a l'aplicació de la LOGSE. Així, al País Valencià encara no tenim enllestida la xarxa pública d'educació infantil, cosa que obliga a molts pares a fer ús de centres privats. D'altra banda sembla que l'aplicació de la LOGSE suposa un autèntic desgavell, cosa que s'explica si pensem que el PP encara no ha dictat mesures per a la coordinació entre el professorat del primer cicle i el del segon. A més a més, el 60% de l'alumnat del primer cicle d'ESO, que hauria d'estar escolaritzat a instituts de secundària, encara està escolaritzat a centres de primària. Si ens preguntem per què? la resposta és clara: la Generalitat està incomplint la seua pròpia Previsió de l'Execució d'Infrastructures Educatives. No es tracta de desviacions menudes, sinó, més aviat, de desviacions que suggereixen una mancança de voluntat política de fer funcionar l'ensenyament públic. Així, el 75% de les obres previstes per a primers d'octubre no s'han fet. Dels 11 instituts que havien d'estar adequats, començaren les classes en tan sols 5 i, dels 24 instituts nous que havien d'estar construïts, es van començar les classes en només 5.

La situació és ben diferent per a l'ensenyament privat. Si les despeses en l'ensenyament secundari públic han augmentat un 5% respecte al curs passat, hi ha un augment espectacular d'un 18,5% en les transferències i subvencions dedicades als centres privats i als projectes d'innovació educativa (passen de 36,5 a 43,5 milions, segons El Temps). Dins d'aquest apartat, els nous concerts educatius compten amb més de 690 milions de pessetes per al primer quadrimestre de l'actual curs. D'aquests diners, el 76% (513,4 milions) s'assigna a cinc col·legis lligats amb l'Opus Dei. Ací, la filosofia de rerafons sembla clara: el públic ha d'estrènyer més el cinturó, que el privat ja ho farà amb el cilici. Però, com que València és un mocador i tot es queda entre amics, tan sols cal destacar que, en la nostra experiència, com en l'assaig del mateix títol de Montaigne, les opinions supercelests sempre han estat de singular acord amb formes d'obrar subterrànies.

En 1926, Bertrand Russell va assenyalar que un dels trets que distingeixen les teories modernes de l'educació és la importància que s'hi cobra el concepte de "democràcia". Des de CCOO de la UPV, hi estem completament d'acord, però també sabem, com va descobrir més tard Russell (vegeu al respecte la seua crítica dels utilitaristes anglesos), que el poder democràtic pot exercir-se a favor d'uns i en contra d'altres. Creiem que la democràcia s'ha d'utilitzar a favor de la immensa majoria del ciutadans, sense marginar cap col·lectivitat, però sense afavorir, injustament, cap grup de pressió. Els impostos, els diners de tots, no han d'utilitzar-se per a donar més diners als que ja en tenen molts.

Per tal de garantir una UPV de qualitat en el futur, cal defensar la qualitat en els cicles previs, cal donar suport a les reivindicacions de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, acudint el proper dijous a la manifestació.
 
 

Ed Turney i Paco Romero, membres de la JPDI de CCOO


 

ccoo@upvnet.upv.es ## Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia