ELECCIONS SINDICALS 2002

UNIVERSITATS PÚBLIQUES DEL PAÍS VALENCIÀ

 


 

La Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià presenta en este CD el programa amb què concorre a les Eleccions Sindicals en les Universitats Públiques del País Valencià.

A més dels programes específics per al PAS i PDI, hem volgut oferir un resum dels objectius i propostes generals de CCOO-PV en estes eleccions, així com un breu repertori legislatiu en el que s'arreplegaren fonamentalment les disposicions estatals i autonòmiques dictades després de l'aprovació de la Llei Orgànica d'Universitats.

 

 
 
     
 

 

Agraïm la col·laboració prestada per Sergio Ortiz Rojas, Oscar Pina Murcia i Francisco Fernández Carrasco. Sense la seua ajuda no s'haguera pogut editar este CD.