Retribucions mensuals del P.D.I.
per a l’any 1999


 
Sou
Triennis
Compl.

Destí

Compl.

Específic

Compl.

Docent

Compl.

Invest.

Catedràtic Universitat - T.C.
158.025’-
6.069’-
124.467’-
140.334’-
21.279’-
21.279’-
Catedràtic Universitat - T.P. 6 hores
68.455’-
2.629’-
114.710
     
Catedràtic Universitat - T.P. 3 hores
34.228’-
1.314’-
57.355’-
     
Titular Universitat - Catedràtic E.U. - T.C.
158.025’-
6.069’-
113.996’-
65.466’-
17.236’-
17.236’-
Tit. Universitat - Catedràtic E.U. - T.P. 6 h.
68.455’-
2.629’-
77.742’-
     
Tit. Universitat - Catedràtic E.U. - T.P. 3 h.
34.228’-
1.314’-
38.871’-
     
Titular E.U.- T.C.
158.025’-
6.069’-
100.009’-
23.590’-
14.583’-
14.583’-
Titular E.U.- T.P. 6 hores
68.455’-
2.629’-
53.542
     
Titular E.U.-T.P. 3 hores
34.228’-
1.314’-
26.771
     
Ajudant Fac. 1r període
126.421’-
 
64.545’-
     
Ajudant Fac. 2n període
126.421’-
 
98.906’-
     
Ajudant E.U.
126.421’-
 
28.989’-
     
Associat tipus 1 - T.C.*
101.137’
 
53.437’-
16.097’-
   
Associat tipus 1 - T.P. 6 hores
46.120’-
 
26.660’-
     
Associat tipus 1 - T.P. 3 hores
23.060’-
 
13.330’-
     
Associat tipus 2 - T.C.
126.421’-
 
66.798’-
18.773’-
   
Associat tipus 2 - T.P. 6 hores*
57.649’-
 
33.327’-
     
Associat tipus 2 - T.P. 3 hores*
28.827’-
 
16.664’-
     
Associat mèdic
23.060’-
 
13.796’-
     

* La Universitat de València no contempla la contractació d’aquests subtipus.
   Tots els professors associats a temps complet són de tipus 2 i els associats a temps parcial són de tipus 1.

Comisiones Obreras en la Universidad Politιcnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politιcnica de Valencia