===================================

Dia de la Dona - 8 de març

===================================

VESTEIX EL CENTRE DE LILA

===================================


 
 


L'UNIVERSITAT TAMBÉ CONTRA LA VIOLÊNCIA A LES DONES
 
 

Aquest 8 de març està marcat malauradament per l'esgarrifós augment d'agressions dels homes cap a les dones, agressions que la major part de les vegades han acabat amb la mort de la dona agredida.
 
 

Les agressions a les dones revesteixen diverses formes: menyspreu, explotació sexual, abusos sexuals a dones menors, mals tractaments i violència domèstica, violacions, assetjament sexual en el treball, etc., en gran mesura tolerades i fomentades per valors estereotipats transmesos culturalment.
 
 

A pesar d'aquesta dura realitat, es constata que hi ha molt poca legislació que tracte especialment la violència del sexe masculí sobre el femení. Només la quarta part del món compta amb lleis contra la violència domèstica; només 27 nacions tenen lleis contra l'assetjament sexual i només 17 consideren un delicte la violació dins del matrimoni.
 
 

Tot reconeixent que s'han realitzat grans aportacions dins de l'àmbit legislatiu, educatiu, social i econòmic que no qüestionen la igualtat de drets entre els sexes, la realitat que estem patint fa calguen precisos canvis en les consciències i en les actituds, en les normes y valors que toleren i fomenten la violència, així com en tot allò que reforça actituds sexistes produint perjudicis, tant físics com psicològics, de vegades irreversibles.
 
 

Cal que els poders públics protegesquen efectivament els drets fonamentals de les persones, tot articulant mesures cautelars de caràcter preventiu que asseguren la protecció de les víctimes i garantitzen l'aplicació de la pena als culpables. És imprescindible l'adopció de mesures jurídiques i socials que acaben amb les situacions de violència fent una crida al conjunt de la societat davant un problema que causa massa morts.
 
 

Cal establir en els distints àmbits socials i culturals, entre els quals l'Universitat pot ésser fonamental, mesures que afavorisquen la coeducació i una educació sexual distinta, el canvi de mentalitats cap un repartiment igualitari de les responsabilitats familiars, la prevenció i sanció de l'assetjament sexual en el treball, el control dels mitjans de comunicació tot evitant estereotips i imatges violentes que reforcen l'agressió, etc., en definitiva incorporar a la vida privada i pública la igualtat d'oportunitats i de tractament entre homes i dones.
 
 


===================================

Dia de la Dona - 8 de març

===================================

VESTEIX EL CENTRE DE LILA

===================================SECCIÓ SINDICAL DE CC.OO.

Universitat Politècnica de València

Teléfon: 96 387 70 40 (ext. 7040)

Telefax: 96 387 70 49

E-mail: ccoo@upvnet.upv.es

Web: http://www.ccoo.upv.es

Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia