Cursos en formato
  WORD
Pla de Formació Contínua any 2002

Àrea Pública de CCOO PV

UNIVERSITAT

A través del II Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP), les Administracions (Central, Autonòmica i Local) i els Sindicats signants del citat acord, es convoquen cursos de formació dirigits als/les empleats/des públics.

Comissions Obreres promou la convocatòria de l’any 2002 amb les següents característiques:

Empleats/des públics que estiguen en situació de servei actiu en el moment d’iniciar-se l’acció formativa, independentment del tipus de contracte que mantinguen amb l’Administració (funcionari, estatutari, laboral fix o temporal). L’assistència amb aprofitament al curs (amb un màxim d’un 10% d’absència), donarà dret al corresponent certificat, homologat per l’IVAP (Institut Valencià Administració Pública). Les federacions sindicals de CCOO (Administració Pública, Correus, Sanitat i Ensenyament) s’articulen com a Àrea Pública de CCOO i oferixen un Pla de Formació global. Per al sector d’Ensenyament es realitzen dues convocatòries:
  1. Abril. Dirigida a Universitats.
  2. Setembre. Dirigida a Ensenyament Públic no Universitari.

 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea pública
  1. Complir els requisits de la convocatòria quant a destinataris, terminis d’admissió de sol·licituds i coneixements previs quan el curs ho especifique.
  2. No participar en cap altre curs de la present convocatòria de CCOO.
  3. Per sorteig, realitzat públicament en cada secció sindical.
Universitat Jaume I.

Av. Vicente Sos Bainat, s/n. 12071 CASTELLÓ. TEL: 964 72 88 13/FAX: 964 72 88 15

Universitat Politècnica València.

Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA. TEL: 96 387 70 40/FAX: 96 387 70 49

Universitat de València Estudi General.

Av. Blasco Ibáñez, 21 (junt a Col·legi Lluís Vives) 46010 VALÈNCIA. TEL: 96 398 30 17

i 96 386 45 46/FAX: 96 386 41 30.

Universitat d’Alacant.

Edifici de Ciències Socials Ctra San Vicent del Raspeig, s/n 03690 San Vicent del Raspeig ALACANT. TEL: 965 90 34 86/FAX: 965 90 37 56.

Universitat Miguel Hernández.

Av. del Ferrocarril, s/n. Edifici Altabix. 03202 ELX. TEL: 966 65 85 94/FAX: 966 65 84 63.
 
 
 
 


Àrea pública

 
 
 

PROGRAMACIÓ


Codi
Curs
Hores
Places
Edició
Data
Horari
Lloc de realització
U-01
 • Procediment Administratiu
25
20
València
3 al 20 de juny
19.00-21.00
 • FOREM PV, c/ Juan Llorens, 10 
U-02
 • El principi d’igualtat entre gèneres
25
20
València
per determinar
-
 • FOREM PV 
U-03
 • Estrés al treball
30
20
València
3 al 13 de juny
17.00-20.00
 • FOREM PV, c/ Juan Llorens, 10 
U-04
 • Powerpoint
30
16
València
6 al 29 de maig
18.00-20.00
 • FOREM PV, c/ Convento Carmelitas, 1 
U-05
 • Acces 2000
30
16
València
3 al 15 de juny
17.30-20.30
 • FOREM PV, c/ Convento Carmelitas, 1 
U-06
 • La nova Legislació Universitària
20
20
València
3 al 17 de juny
17.30-20.30
 • FOREM PV, c/ Convento Carmelitas, 1 
U-07
 • La nova Legislació Universitària
20
20
Castellò
24 de juny al 8 de juliol
17.30-20.30
 • FOREM PV Av Valencia, 42
U-08
 • Estrés al treball
30
20
Elx
13 al 28 de maig
17.00-20.00
 • FOREM PV Ronda Vall d’Uixó c/ Llueca s/n
U-09
 • Acces 2000
30
16
Alacant
per determinar
-
 • FOREM PV c/ Canónigo Genestar, 1
U-10
 • Powerpoint
30
16
Alacant
per determinar
-
 • FOREM PV c/ Canónigo Genestar, 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS FORMACIÓ CONTÍNUA ÀREA PÚBLICA CCOO PV. SECTOR UNIVERSITAT. 2002.


CURS
OBJECTIU
CONTINGUTS
ADREÇAT A
4 Procediment Administratiu Capacitar en el coneixement de la llei de procediment administratiu contextualitzat en la Universitat. De l’àmbit d’aplicació i principis generals. De les Administracions Públiques. Dels interessats. De l’activitat de les Administracions Públiques. De les disposicions generals sobre els procediments administratius. De la revisió dels actes en via administrativa. De les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals. De la potestat sancionadora. De la responsabilitat de les Administracions Públiques i les seues autoritats i la resta de personal al seu servei. Casos pràctics sobre aquests temes. Contextualització a la Universitat.
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals).
4 El principi d’igualtat entre gèneres i la (des) igualtat laboral Sensibilitzar els assistents des de la perspectiva de gènere, per a detectar situacions de discriminació i en conseqüència poder proposar mesures d’acció positiva. Consideracions prèvies sobre les perspectives de gènere en les relacions personals, socials i laborals. Com detectar situacions de discriminacions en l’àmbit laboral. Mesures d’acció positives i estratègies per a la seua implantació en el marc de la negociació.
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals).

 

4 Estrés al treball  Conèixer l’abast de la problemàtica de l’estrés en el propi exercici professional. Dotar d’estratègies que permeten identificar i autoavaluar sistemes associats a l’estrés. Estrés. Concepte d’estrés. Resposta de l’estrés. La psicobiologia de l’estrés. L’estrés i la malaltia. Causes de l’estrés en el treball. Conseqüències de l’estrés laboral. Prevenció i avaluació. Intervenció per a la prevenció. Organització del treball.
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals).
4 Powerpoint 4.0 Capacitar-se per a l’ús de l’ordinador com a ferramenta habitual en el treball de maquetació. Definició i configuració. Disseny. Format. Pàgines i columnes. Integració amb altres aplicacions i programes. Presentacions. Formats d’impressió.
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows.
4 Acces 2000 Capacitar-se per a l’ús de l’ordinador com a eina habitual de treball. Fonaments de Microsoft Acces. Creació d’una taula. Introducció de dades i edició de la taula. Consultes. Formularis. Incrustar i enllaçar objectes. Relacions entre taules. Consultes de diverses taules i altres tipus de consultes. Macros. 
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals) amb coneixements previs de l’entorn Windows.
4La nova Legislació Universitària Actualitzar coneixements sobre normativa legal universitària. Introducció: Normativa bàsica. Classes i règim jurídic del professorat. Règim jurídic del personal d’administració i servei. Canvis normatius relatius a l’accés.
4 Empleats i empleades públics d’Universitat (PDI, PAS, Funcionaris i laborals).

 
 
 

Volver atrás
ccoo@upvnet.upv.es ## Comissions Obreres a la Universitat Politècnica de València

 


Tornar a l'inici de la WEB Tornar a la pàgina principal Accés a tots els temes Universitat Politècnica de València